Technika stylu

Plavec je ve vodě položen na“prsou“a pohyby rukou a nohou provádí současně. Tělo je při základní (splývavé) poloze téměř horizontálně. Úhel mezi hladinou a tělem plavce se může měnit ze 4 do 15 stupňů.

Práce paží

Stejně jako pro nohy, tak i pro práci rukou platí, že pohyb musí být prováděn současně a symetricky. Pohyb začíná ze splývavé polohy, kde jsou ruce natažené ve vzpažení dlaněmi dolů (přípravná fáze). Záběr začíná v okamžiku zachycení vody – pohyb, kdy se paže pohybují dlaněmi šikmo ven, dolů do stran. Hlavní záběrové plochy jsou dlaně a předloktí. Po asi 30 cm se ruce začínají v loktech krčit. Záběr dále pokračuje krčením a pohybem do stran a vzad. Lokty jsou tlačeny směrem nahoru, ale nesmí se dostat nad úroveň ramen. Dráha záběru připomíná tvar srdce. Záběr je u konce v okamžiku, kdy se dlaně dostanou za úroveň ramen. Po dokončení záběru dává plavec paže pod tělo a následně je napíná do splývavé polohy.

Práce nohou

Nohy vykonávají pohyby současně a symetricky. Pohyb lze rozdělit do dvou fází – přípravné (krčení) a záběrové (natažení). Na začátku jsou nohy natažené a uvolněné. Nohy se začínají krčit v kolenním a kyčelním kloubu. Krčení musí zůstat pomalé, protože se jedná o pohyb působící proti směru plavání. Rychlejší provedení by mohlo vyvolat i silnější zpětný impuls. Během krčení dochází současně k vytočení kolen a kotníků do stran (paty směřují k sobě a prsty ven). Taková poloha nohou se nazývá dýmky. V závěru krčení je úhel v koleni přibližně 90 stupňů. Mezi trupem a stehnem je úhel 120 – 150 stupňů. V okamžiku ukončení krčení a vytáčení nohou nastává aktivní práce nohou, čili kop. Ten by měl být švihový a 2 – 3 krát rychlejší než krčení. Pohyb probíhá po kruhové dráze, zpočátku vzad a ven, až se nohy v závěru opět natažené spojí. Hlavní záběrovou plochu prsařských nohou tvoří chodidla a vnitřní strana bérce.

Souhra pohybů

Práce paží se pravidelně střídá s prací nohou. Po dokončení prsařského kopu nastává na okamžik krátká přestávka, po které je proveden záběr pažemi. Záběr je realizován až v okamžiku, kdy jsou nohy propnuté. Před dokončením záběru rukama se nohy už krčí – vykonávají přípravnou fázi.

Dýchání
Při dokončování záběru paží se hlava vynořuje a nastává nádech. Po dokončení nádechu se hlava vrací zpět pod hladinu. Dochází k natažení paží do splývavé polohy. Současně s natažením plavec vydechuje ústy i nosem.

One thought on “Technika stylu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>